Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi er en generel betegnelse for terapeutisk interaktion eller behandling indgået mellem en uddannet professionel og en klient eller patient, familie, par eller gruppe. De behandles for problemer af psykologisk karakter, og af nogen specifik form for eller grad, men afhænger af en specialiseret praktiserende læge.
Psykoterapi sigter mod at øge den enkeltes følelse af hans / hendes eget velbefindende. Psykoterapeuter anvender en række teknikker baseret på erfaringsbaseret relationer, opbygget via, dialog , kommunikation og adfærd, forandring, der er designet til at forbedre den mentale sundhed af en klient eller patient, eller at forbedre gruppens relationer (som i en familie ).
Psykoterapi kan også udføres af praktikere med en række forskellige kvalifikationer, herunder psykiatri, klinisk psykologi, rådgivning psykologi, klinisk eller psykiatrisk socialt arbejde, mental sundhed rådgivning, ægteskab og familie terapi, revalidering, skolevejledning, udøve terapi, musikterapi, kunstterapi, drama terapi, dans / bevægelse terapi, ergoterapi, psykiatrisk sygepleje, psykoanalyse og varer fra andre psykoterapier. Det kan juridisk reguleres, frivilligt reguleret eller ureguleret, afhængigt af kompetence. Kravene i disse erhverv varierer, men ofte kræver det en eksamen fra skole og overvåget klinisk erfaring. Psykoterapi i Europa er i stigende grad ses som en selvstændig profession, snarere end at være begrænset til praktiseres kun af psykologer og psykiatere, som er fastsat i nogle lande.